ALAN I BARBARA PIZ-DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

If you have trouble downloading Govor tela knjiga pdf hosted on Title: Definitivni vodič kroz govor tela-Alan Piz i Barbara Pi, Author: Srid. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO. Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download > DOWNLOAD. d77fe87ee0 Direktno iskustvo Alan i Barbara Piz.

Author: Samujar Grorg
Country: Denmark
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 3 November 2006
Pages: 47
PDF File Size: 19.2 Mb
ePub File Size: 15.46 Mb
ISBN: 208-4-81782-565-3
Downloads: 91379
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudogal

Definitivni vodic kroz govor tela

Osmehivala se u njegovom pravcu, a poto on nije od onih kojima morate dvaput da kaete, hitro je preao na drugu stranu prostorije i zapodenuo razgovor s njom. Gledajui usporeni snimak razgovora na videu, uoili smo da se kod kandidata, kad god bi pomenuo svog bivseg efa, leva stra-na lica na deli sekunde iskezila.

Takoe, mnogi mukarci se iznerviraju kad je jedan mukarac “glavni” u prianju viceva, pogotovo ako su prisutnei ene i ako se i one smeju. Smeh do suzaSa psiholoke i fizioloke take gledita, smeh i pla su tesno po-vezani. Oduvek je imao vrst stisak ruke, ba kao to ga je otac uio kad je bio barbarra.

Ljudi gla-de kosu ili glavu zato to ih je majka tako teila kad su bili deca. Rukovanje koje iskazuje potinjenostSuprotno od dominantnog rukovanja jeste pruanje ruke tako da vam je dlan prugasti rukav okrenut navie kao na crteui-me simbolino preputate drugoj osobi gornju ruku, poput psa koji izlae grlo superiornom psu. Vrlo verovatno smatraju da aljivdija ne samo da je moron, nego da, kad se piz-definitivnl razmisli, i nije naroi-to zabavan – uprkos injenici da je sve prisutne ene naterao na smeh do suza.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

U nekim zemljama, rukovanje sa enom jo uvek je nesigurna rabota naprimer, u mnogim muslimanskim zemljama to se smatra nepri-stojnim; umesto toga, prihvatljiv je laki naklon glavomali se postepeno ustanovljava da se ene koje iniciraju vrst stisak rukc smatraju – u veini zemalja osobama irih shvatanja i ostavlja-ju bolji prvi utisak. Prodavce ue da, ako iniciraju rukovanje s klijentom kod koga su banuli nena-javljeni ili nepozvani, to moe da proizvede negativan rezultat, jer kupac moda ne misli da su dobrodoli i osea se primoran na rukovanje.

  ARTE Y ARQUITECTURA DEL ANTIGUO EGIPTO W.STEVENSON SMITH PDF

Kroz istoriju, otvoren dlan povezivao se s istinom, iskreno-u, odanou i pokornou. Upamtite da znaenje poruke koju emituje govor tela lei i u primaocu, kao i u onome ko je alje.

Volite promene i raznolikost i postaje-te nestrpljivi kada vas gue ogranienja i rutina.

Zato je vano da redovno osmehivanje bude deo repertoara va-eggovora tela, aki onda kad vam nije do toga, zato to osmehiva-nje direktno utie na stav kros ljudi i njihovu reakciju na vas. Uvebavanje lanog osmehaKao to smo rekli, veina ljudi ne ume svesno da razlikuje laan osmeh od piz-vefinitivni i uglavnom smo zadovoljni ako nam se neko osmehuje – bez obzira na to da li je njegov osmeh pravi ih laan.

To je zato to je u tom poloaju lakse postii “gornju ruku” prilikom rukovanja, zbog ega onaj s vae leve strane izgleda kao da ima prevlast. Meutim, neke smo gestove izdvojili od ostalih upravo zato da bismo izbegli prekomerno uproavanje stvari. Ova tehnika podrazumeva da, prihvatajui ruku te osobe, pr-vo iskoraite levom nogom napred.

Ovo objanjava zaSto su zadovoljni ljudi retko kad bolesni i nesreni, dokoni nezadovolj. Dranje ruku u depovima omiljena je smicalica mukaraca koji ne ele da sudeluju u razgovoru.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Ako se dobro provodite u drutvu prijatelja, prekrtene ruke na grudima nee vam prijati. To je viestruki gest koji ima tri glavna dela: Posledica je da su oni na drugom kraju, govvor ene, skloni da ne veruju u ono to uju. Rezultat je pokazao da dobrovoljci nisu imali totalnu kontrolu nad svojim facijalnim miiima.

Oseajui se glupo s rukom koja tako visi u vazduhu, mukarac je povlai, nadajui se da je ona nije primetila, meutim, ona upravo tada posee za njegovom rukom i takoe ostaje s rukom koja landara u prazno. Devedeset posto ljudi raa se sa sposobnou da baci desnu ruku ispred tela, samoodbrane radi.

  AUTOCAD XCLIP PDF

ReenjeJednostavan ali efikasan nain da sluaoca naterate da prestane da dri ruke na grudima jeste da mu date da neto dri ili radi. Ovaj prvobitni gest pokrivanja usta kod odraslih se jo vie brzava.

To i jeste tema ove knjige. Ekmen, Frisen i Sorenson potkrepili su neka od Darvinovih prvobitnih uverenja o uroenim gestovima, prouavajui izraze lica ljudi iz pet veoma razliitih kultura. Zena koja pokuava da sakrije neto poku-avae da izbegne razgovor na tu temu ili e da pria o kojeemu to nema nikakve veze s tim, bavei se u isto vreme raznim dru-gim aktivnostima.

Stoga nije loe da uz sebe uvek imate papirne ili platnene maramice, kako biste osuili ruke u sluaju da morate da se pozdravite s nekim. Svet tada jo uvek nije bio svestan govora kfoz, ali, kad analiziramo fotografiju, DzFK je, izgleda, intuitivno oseao kako da ga upotrebi. Osvajanje prednosti leve straneKad dvojica lidera stoje jedan pored drugog dok se slikaju za me-dije, nastoje da deluju ravnopravno u pogledu stasa i naina ode-vanja, ali onaj koji se na fotografiji nalazi s vae leve strane deluje vam dominantniji od drugog.

Ko bi trebalo da prvi prui ruku? Meutim, ruka u po-slednjem trenutku zaobilazi usta, to rezultira gestom dodiriva-nja nosa.

Nismo u ivotu videli neto lue! Ne dozvolite da vas uhvate prljavih ruku, ali nemojte napraviti greku i poku-ati da operete ruke od svega, jer, upamtite: Zamoliti nekog da se piz-dfeinitivni blie, kako bi po-gledao vizuelnu prezentaciju, moe da predstavlja efikasan na-cin otvaranja poloaja prekrstenih ruku. Kad postavite ogle-dalo uzduno po sredini crtea A, dobiete dva potpuno razliita lica, sa suprotstavljenim emocijama.